Slow Food Youth Network Sofia

Мрежата Slow Food Youth Network е международна мрежа от младежи, които допринасят за промени в сферата на производството и консумацията на храни.

Links: