Slow Food Youth Network Prague

Hnutí mladých lidí, kte?í cht?jí znát p?íb?h za každou potravinou na jejich talí?i.
Nebojíme se va?e?ky, ani rý?e! Máme rádi jídlo a záleží nám na tom, odkud pochází.

Links: