Slow Food Youth Network Moravia

SFYN Moravia
Jsme sou?ástí Slow Food Youth Network - mezinárodní komunity mladých lidí, kterým není jedno odkud se bere jídlo na jejich talí?i, jaké je a jak jeho produkce ovliv?uje životní prost?edí kolem nás.

Links: