Slow Food Youth Network Copenhagen

”Verden har brug for et bæredygtigt fødevarelandskab, hvis vi vil bibeholde en sund jord og være i stand til at brødføde den næste generation!”

Links: